maandag 27 februari

carnavalsvakantie

dinsdag 28 februari

carnavalsvakantie

woensdag 1 maart

carnavalsvakantie

24 februari Schoolcarnaval onder aanvoering van Jeugdraad

met Prins Joep, Prinses Isis, Vorst Jelte, Nar Carlo en Raadslid Bertje...

Schoolnieuws no 10 is gepubliceerd

.. met 3 bijlagen: ouderinformatie- en uitwisselingsavond over krimp / Doe je mee maart / Doe je mee...

"Elk kind is uniek en samen zijn wij bijzonder"

Maashees is een kleine gemeenschap waar je open moet staan om er samen iets van te maken.

  • Waar de school het kloppende hart vormt
  • Waar kinderen op een ervaringsgerichte manier leren
  • Waar kinderen elkaar nodig hebben om samen aan hun ontwikkeling te werken
  • Waar leerkrachten op een handelingsgerichte manier werken en het kind zorg op maat bieden
  • Waar ouders, kinderen en leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor een goede ontwikkeling. Immers: Onderwijs maak je samen!
  • Waar een grote groep actieve ouders het telkens weer mogelijk maakt tal van activiteiten te organiseren.

“Een school die de ruimte biedt die bij je past”