dinsdag 19 februari

aanmelden nieuwe leerlingen

maandag 4 maart

carnavalsvakantie

dinsdag 5 maart

carnavalsvakantie

Nieuw schoollogo

Nieuw schoollogo ...

bestuurslid toezichthoudend bestuur!

zie bijlage: Gezocht bestuurslid toezichthoudend bestuur SKOV  ...

MR

 

Medezeggenschapsraad Antoniusschool.

 

Onze medezeggenschapsraad behartigt het algemene belang van onze school  en de algemene belangen van de geledingen ouders en personeel.
De medezeggenschapsraad brengt advies uit aan de directie van de Antoniusschool. De MR heeft in veel zaken instemmingsrecht, dan wel adviesrecht.
Op onze Antoniusschool is de MR de geleding waar ouders en leerkrachten samen invloed hebben op de ontwikkeling van onze school. Het is daarom ook van groot belang dat we door constructief met elkaar samen te werken komen tot adviezen en voorstellen. Naast dat wij zelf initiatieven nemen zullen we open staan voor ideeën, voorstellen van ieder die betrokken is bij onze school.

In het schooljaar 2013-2014 hebben namens het personeel Carina Röttgering en Melanie van de Manakker zitting genomen in de MR.

Onze maandelijkse MR vergaderingen zijn te vinden in de jaarkalender. We starten om 19.30 uur met een vooroverleg en vanaf 20.00 uur zijn alle ouders welkom om mee te denken op de openbare MR vergadering. We streven ernaar om agenda’s een week voorafgaand aan de vergadering op onze website te plaatsen gekoppeld aan de datum in de jaarkalender en onder het kopje MR.

De algemene belangen binnen onze stichting SKOV worden behartigd door de GMR. Vanuit onze MR vertegenwoordigen Carina Röttgering, Melanie van de Manakker onze Antoniusschool in de GMR.

 

SCHOOLJAAR 2017-2018

Notulen 3 oktober 2017

Notulen 5 september 2017

Notulen 28 maart 2018

agenda 17 april 2018

Notulen 17 april 2018 

Agenda 29 mei 2018