maandag 22 januari

Groep 7-8 bezoek aan Oorlogsmuseum Overloon

dinsdag 23 januari

MR

woensdag 24 januari

nationale voorleesdagen t/m 3 februari

Opening project Leren voor Later

Fotoalbum is aangevuld. Neem een kijkje....

MR

 

Medezeggenschapsraad Antoniusschool.

 

Onze medezeggenschapsraad behartigt het algemene belang van onze school  en de algemene belangen van de geledingen ouders en personeel.
De medezeggenschapsraad brengt advies uit aan de directie van de Antoniusschool. De MR heeft in veel zaken instemmingsrecht, dan wel adviesrecht.
Op onze Antoniusschool is de MR de geleding waar ouders en leerkrachten samen invloed hebben op de ontwikkeling van onze school. Het is daarom ook van groot belang dat we door constructief met elkaar samen te werken komen tot adviezen en voorstellen. Naast dat wij zelf initiatieven nemen zullen we open staan voor ideeën, voorstellen van ieder die betrokken is bij onze school.

In het schooljaar 2013-2014 hebben namens het personeel Carina Röttgering en Melanie van de Manakker en namens de ouders Laura Heijmans en Miriam Hoeijmakers zitting genomen in de MR.

Onze maandelijkse MR vergaderingen zijn te vinden in de jaarkalender. We starten om 19.30 uur met een vooroverleg en vanaf 20.00 uur zijn alle ouders welkom om mee te denken op de openbare MR vergadering. We streven ernaar om agenda’s een week voorafgaand aan de vergadering op onze website te plaatsen gekoppeld aan de datum in de jaarkalender en onder het kopje MR.

De algemene belangen binnen onze stichting SKOV worden behartigd door de GMR. Vanuit onze MR vertegenwoordigen Carina Röttgering, Melanie van de Manakker en Miriam Hoeijmakers onze Antoniusschool in de GMR.

 

SCHOOLJAAR 2017-2018

Notulen 3 oktober 2017

Notulen 5 september 2017

 

 

SCHOOLJAAR 2016-2017

Notulen 20 september 2016

Notulen 11 oktober 2016

Notulen 22 november 2016

samenvatting ouderinformatie en uitwisseling m.b.t. krimp

verslag ouderinfo met visie op onderwijs en onderwijs in dorp

Notulen 4 april 2017

Notulen 9 mei 2017

Notulen 23 mei 2017

Notulen overleg MR en AC 23 mei 2017